For at kunne gå til køreprøve til bil (kat. B) skal du mindst have modtaget følgende undervisning:

  • 29 lektioner i teori
  • 4 lektioner på lukket manøvrebane (kravlegård)
  • 16 lektioner i kørsel på vej
  • 4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane)

Hver lektion har en varighed på 45 minutter.

Du kan tidligst påbegynde undervisningen 3 måneder før, du fylder 17 år. Dog anbefaler jeg, at du først starter ca. 2 måneder før, da du ellers vil få en lang pause mellem teoriprøven og køreprøven.

Du kan tidligst komme til teoriprøve 1 måned før, du fylder 17 år og du kan tidligst komme til køreprøve den dag, du fylder 17 år.

Holdene starter altid på en lørdag og om søndagen tager vi på manøvrebanen. Derefter er der teori mandage og torsdage kl. 17-20. Teoriforløbet varer 4 uger.

Vi er alle forskellige og nogle elever har behov for flere end de lovpligtige lektioner. Vi evaluerer efter hver kørelektion, så du hele vejen igennem forløbet er med på, hvordan det går.

Jeg henter dig gerne på skolen, arbejdspladsen eller derhjemme til køretimerne (indenfor rimelighedens grænser) for at gøre det så bekvemt for dig som muligt.

OBS Vær opmærksom på, at jeg ikke kan garantere kørsel udelukkende uden for skoletiden. Dog prøver jeg, så vidt det er muligt, at tilrettelægge lektionerne, så de passer ind i evt. frimoduler osv. Der er desuden krav om, at man skal køre på forskellige tidspunkter af døgnet.

Datoer for holdstart

D. 25. september 2021 (Fuldt booket)

D. 30. oktober 2021 (Fuldt booket)

D. 27. november 2021 (Fuldt booket)

D. 2. januar 2022 (Fuldt booket)

D. 29. januar 2022 (Fuldt booket)

D. 26. februar 2022 (Fuldt booket)

D. 26. marts 2022 (Fuldt booket)

D. 2. maj 2022

Priser

Gældende til 1. januar 2022

 Bliver der behov for ekstra kørsel eller ekstra prøver er det dog til ekstra betaling. Evt. ekstra teori er gratis.

Lovpakke: 14.995 kr.

29 teorilektioner
16 kørelektioner
4 lektioner på manøvrebane
4 lektioner på glatbane
Login til online teori og prøver
1 x leje af bil til køreprøven

Øvrigt

Pris

Lægeerklæring ~400-500 kr.
Foto ~100 kr.
Førstehjælpskursus ~600-700 kr.
Prøvegebyr til staten 1000 kr.
Ekstra kørelektion 600 kr.
Leje af bil til køreprøve 650 kr.

Øvrige oplysninger

  • Alle priser er inkl. moms.
  • På 2. teoriaften modtager du en faktura. Det fulde beløb skal være indbetalt senest 10 dage efter holdstart.
  • I tilfælde af ekstra køretimer mv. afregnes der senest inden køreprøven.
  • Vælger du at forlade køreskolen midt i et forløb, beregnes 150 kr. pr. teorilektion samt 600 kr. pr. kørelektion.