For at kunne gå til køreprøve til bil (kat. B) skal du mindst have modtaget følgende undervisning:

  • 29 lektioner i teori
  • 4 lektioner på lukket manøvrebane (kravlegård)
  • 16 lektioner i kørsel på vej
  • 4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane)

Hver lektion har en varighed på 45 minutter.

Vi er alle forskellige og nogle elever har behov for flere end de lovpligtige lektioner. Vi evaluerer efter hver kørelektion, så du hele vejen igennem forløbet er med på, hvordan det går.

Du kan tidligst påbegynde undervisningen 3 måneder før, du fylder 17 år. Dog anbefaler jeg, at du først starter ca. 2 måneder før, da du ellers vil få en lang pause mellem teoriprøven og køreprøven.

Du kan tidligst komme til teoriprøve 1 måned før, du fylder 17 år og du kan tidligst komme til køreprøve den dag, du fylder 17 år.

Holdene starter oftest på en mandag (første teoriaften kan ses på oversigten over holdstarter) med efterfølgende teori på mandage og torsdage (med enkelte undtagelser) kl. 17-20. Teoriforløbet strækker sig over 5 uger. Vi tager på manøvrebane den første lørdag (evt. søndag) efter holdstart.

Jeg henter dig gerne på skolen, arbejdspladsen eller derhjemme til køretimerne (indenfor rimelighedens grænser) for at gøre det så bekvemt for dig som muligt.

Vær opmærksom på, at jeg ikke kan garantere kørsel udelukkende uden for skoletiden. Dog prøver jeg, så vidt det er muligt, at tilrettelægge lektionerne, så de passer ind i evt. frimoduler osv. Der er desuden krav om, at man skal køre på forskellige tidspunkter af døgnet.

Datoer for holdstart

D. 11. marts 2024 (optaget)

D. 23. april 2024 (optaget)

D. 27. maj 2024 (optaget)

D. 29. juni 2024 (optaget)

D. 5. august 2024 (optaget)

D. 9. september 2024 (optaget)

 

D. 14. oktober 2024

Priser

Gældende til 1. januar 2025

 Bliver der behov for ekstra kørsel eller ekstra prøver er det dog til ekstra betaling. Evt. ekstra teori er gratis.

Grundpakke: 16.900 kr.

29 teorilektioner (+ 3 ekstra: Ialt 32 lektioner)
16 kørelektioner (+ 1 ekstra før praktisk prøve)
4 lektioner på manøvrebane
4 lektioner på glatbane
Login til online teori og prøver (4 mdr.)
1 x leje af bil til praktisk prøve

Øvrigt

Pris

Lægeerklæring ~400-500 kr.
Foto ~100 kr.
Førstehjælpskursus ~600-700 kr.
Prøvegebyr til staten 1170 kr.
Ekstra kørelektion 625 kr.
Leje af bil til praktisk prøve 650 kr.

Øvrige oplysninger

  • Alle priser er inkl. moms.
  • Den dag du starter modtager du en faktura på hele grundpakken. Fakturaen skal være betalt inden manøvrebane.
  • I tilfælde af ekstra køretimer mv. afregnes der senest inden køreprøven.
  • Vælger du at forlade køreskolen midt i et forløb, beregnes 150 kr. pr. teorilektion samt 625 kr. pr. kørelektion.